سلااااااااااااااااااااااااام

به دوستای گلم

چطورین؟

خاستم ی خبر بهتون بدم

من و عشقم

1 وب گروهی درست کردیم

ک هرکدوممون توش با اسمه خودمون متن میذاریم

آدرسشو براتون میذارم

لینکمون کنین

این وبو نمیحذفم

چون واقن دلم نمیاد

تمام خاطراتم اینجاس

باقی میمونه اما احتمالا دیگه آپ نمیشه

شایدم گاهی واسه تنهایی هام اومدم توش متن گذاشتم

ممنون ازهمتون

خووووووووش باشید

مواظب خوبیاتونم باشیییییییییین

مادرفداتون
http://ooshagh.blogfa.com/تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 21:5 | نویسنده : شیدا |

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ...

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪﯼ  ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ13 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺭﺍﻩ ﻭﻃﻦ.

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺭﯾﻮﺑﺮﺯﻥ  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳپاه  ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﺴﯿﻦ ﺯﺭﯾﻦ ﮐﻮﺏ.

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ پزشک پیوند  ﮐﺒﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﯿﺎ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻧﻮ ﻗﺪﻡ ﺧﯿﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﻥ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺩﺭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺍﻭﺳﺘﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ک ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺨﻤﻠﯿﻨﺶ ﺗﺎﻋﺮﺵ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﻪ.

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺤﺴﻦ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎﻥ ﺯﻧﺪ .

ﻳﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﻴﺸﻪ ﺣﺴﻴﻦ پناهی ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﻧﺪﻩ میمونه

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻥ ﮐﻪ

ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺶ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ گفت: ﻫﺮ عقابی ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻋﺒﻮﺭﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ پرهایش ﺭﺍ ﺑﺎﺝ ﺑﺪﻫﺪ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پرفسور ﻣﻮﺳﯿﻮﻧﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﯿﮑﻨﻪ.

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻗﯿﺼﺮ ﺍﻣﯿﻦ پور.

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻓﺎﺗﺢ ﺗﻬﺮﺍﻥ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻭﺟﺮﺩﯼ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پرفسور ﮐﺮﻡ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﯾﺎﺿﯽ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﮐﺎﻣﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺭﻭﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺨﺘﺮﻉ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪپرفسور  ﺑﺎﻫﺮ ﻣﻐﺰ ﺳﻮﻡ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ .

ﯾﻪ ﻟﺮﻩ ﻣﯿﺸﻪ پرفسور ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﯿﺪﯼ

...ﻭ ....

ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺳﻮﮊﻩ ﯼ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ،


،،،ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺩﺭ هرپوشش, ﻗﻮﻣﯿﺖ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ ...تاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:46 | نویسنده : شیدا |
واااااااااااااااااااااااااااای

ببینین کی پست گذاشته!!!!!!

آرشم اومده واسم پست گذاشته


مرسی عشششششششششششششششششششششششششقم

ممنون

عاشقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

بروبچ ایشالا ی وب دوتایی میسازیم

ک هرکدوم با اسم خودمون متن و مطلب بذاریم

منتظر ما باشیدتاريخ : جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ | 19:25 | نویسنده : شیدا |

چه لطیف است حس آغازی دوباره

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…

و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!

و چه اندازه شیرین است امروز…روز میلاد…روز تو!

روزی که تو آغاز شدی!

تولدت مبارک ای تماشایی ترین مخلوق در روی زمین !

 آسمانی میشوم وقتی نگاهت می کنم!

💕تولدت مبارک شیدای من💕تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ | 16:32 | نویسنده : شیدا |
 ۱۸ بهمن میدونید چه روزیه؟ 
                                     
 چی؟؟؟؟؟
 یکی از روزای خدا
 یه روز معمولی
 یکی از روزای زمستون
 اینام هست!!!!!!!
 امااااااااااااااااا


 برای من یه روز دیگس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌
 روز تولد عشقم
 تولد تنها ستاره قلبم تولد آروم جوووووووووونم💕
 تولد نازنین بانوی من💞
 تولد شیدام💓
نفسم
امیدم
همه زندگیم
کسی که بدون اون دووم نمیارم
 تولد کسی ک عاشقانه میپرستمش
 ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شکـــــــــــــــــــــــــرت
بخاطر همه داده ها و نداده هات شکرت
 بخاطر این روز زیبات شکرت
 بخاطر عشقی ک تو سینه من و شیدامه
 تولدت مبارک فرشته نازنین قلبم
💋💋💋💋💋💋💋💋بینهایت دوووووووووووووست دارم💋💋💋💋💋💋💋💋


تاريخ : پنجشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۲ | 16:21 | نویسنده : شیدا |
قهر...

یه آزمایش سخته ناخاستس

آزمایشی ک ب ادم میفهمونه

چقدر عاشقه عشقشه

.

این قهر وآشتی ها مارو بزرگ میکنه

عاشقترمون میکنه

میفهمیم کجای زندگی هستیمتاريخ : سه شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۲ | 18:55 | نویسنده : شیدا |

گاهی دلم بی هوا ،


هوایت را می کند . . .
هوای تو ،


تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !


تاريخ : جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 19:34 | نویسنده : شیدا |

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ


ﻭﻟﯽ …


ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …


ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …


ﺑﻪ ﻣﻦ …


ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ …


ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ …


ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …


ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ


ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:


ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

تاريخ : جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 19:28 | نویسنده : شیدا |

غم که نوشتن ندارد …


نفوذ می کند در استخوان هایت ،


جاسوس می شود در قلبت ،


و آرام آرام


از چشم هایت می ریزد بیرون …

تاريخ : جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 19:1 | نویسنده : شیدا |
به روزهای سخت که رسید…


بسیار تفاوت داشت،آنکس که در روزهای خوب بامن…


بسیار تفاهم داشت…!تاريخ : جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 18:56 | نویسنده : شیدا |
دوست داشتن بوی باران میدهد

همان قدر بی مقدمه

همانقدر بی دغدغه

 یادت باشه :

اگه کسی هس ک دوسش داری

اگه اونم دوستت داره

♥عاشقانه درآغوشش بگیروهیچ وقت ترکش نکن

حتی بخاطر حرفای اطرافیان

این دنیا پرازآدمای حسوده

ک چشم دیدنه 2تا عاشق روندارن
تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 12:37 | نویسنده : شیدا |
خیلی سخته

بنویسی فقط واسه یه نفر

فقط و فقط واسه همون یه نفر

اما..

اما همه بخونن

جزهمون یه نفر

وقتی دلم میگیره

مینویسم

فقط برای تو

حیف

همه میخونن

بجز توتاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 12:8 | نویسنده : شیدا |

خدایاااااااااااااااااااا


بشنو


غمهای سربسته ی دلم را


بشنو ک تنهایم


ک بی کسم


ک یاوری جزتوندارم


تنها ک حسین فریاده هل من ناصر سر نداد!!


اینک من تنهایم


فریادم را توبشنو


ک جزتو کسی را نمیخاهم


آنقدربرایم بزرگی ک باتودیگران ب چشم هم نیاییند


ای مهربانه بی همتا


ای شنوای بینا


ببین ک چگونه خسته ام


از خودم و بی وفایی ها


از تنهایی و بی کسی ها


تنهایم اینجا


این گوشه ازدنیاتنهایم نگذار ای تنهاترین تنهاکجایی ای دوای دردمندان؟؟؟تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 11:55 | نویسنده : شیدا |تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 11:36 | نویسنده : شیدا |

دلم تورا میخاهد


باتوبودن را...


تنهای تنها...


باخوده خوده تو...


میدانی وقتی میگویم:   " دلم تورامیخاهد"  ینی چه؟


یعنی:


             ♥میخاهم تودرکنارم باشی♥


میفهمی؟

تاريخ : شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ | 11:35 | نویسنده : شیدا |
یا ارحم الراحمین

ای خدای مهربانم

تو را قسم

به پاکی این نزولات آسمانیت

عاشقان را به هم برسان

و از امروز تا ابد

برایمان

عشق و پاکی

خوشبختی و مهرورزی

سلامت و سعادت

و

زندگیه عاشقانه ای رقم بزن


آمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییین
تاريخ : یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ | 22:17 | نویسنده : شیدا |
دلیل زندگیم آرشه عزیزم


آرزوداشتم  که درجشن تولدت


تک ستاره آسمان چشمانت باشم


و در آغوشت طولانی ترین شبم را تقدیمت کنم


حیف شد اما


به امید چنین شبی


تمام 365روزی که در پیش رویم است را سپری میکنم


با امید به اینکه سال بعد


 شرمساری امسالم را جبران میکنم


....


امروز جاودانه ترین و عاشقانه ترین تولدت بود


میان جاده های مه گرفته


در یک اتاقک 2 وجبی


با گرمای 2قلب ک از حرارت عشق میسوزند


میان برف ها{ هدیه های پاک خدا}
چه کسیست ک میگوید:خون خون را بسمت خود میکشد؟


از من بپرسید


آنوقت خاهید دانست که


این عشق است ک عشق رابسمت خودمیکشد


این تپش 2قلب بی قرار از عشق است ک


مارا ب سمت همدیگر میکشد


عشقه من 


ببخش ک فقط بوسه هایم را تقدیمت کردم


چیز دیگری لایق قلب مهربانت نیافتم
تولدت سراسر شادی     عشق ابدیه من
تاريخ : یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ | 22:7 | نویسنده : شیدا |
امروز هوا دوباره


حس قشنگی داره


نم نم عشق و مستی


از آسمون میباره


تولدت مبارک

ای گل گلدون من


هزار سال زنده باشی

بسته به تو جون منتاريخ : یکشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۲ | 21:16 | نویسنده : شیدا |

{تقدیم به آرشم}تاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ | 13:21 | نویسنده : شیدا |


مرسی از علیرضای عزیز
بابت عکسهاتاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ | 13:20 | نویسنده : شیدا |

گاهی که با خودم نشستمو دارم مثه صد روز دیگه به تموم داراییام فکر میکنم و تو محک

میچرخم....ب خودم میگم کاش میشد حالا ک من نمیتونم سهم خودمو اونجوری ک دلم میخواد

ب این بچه ها ادا کنم از همین پنجره کوچیک براشون کاری بکنم...تا اینکه دیروز ی دوست بهم

سایتی رو معرفی کرد ک برای خرید آنلاین کارت شارژ بود...اره خب این چ ربطی داره!!!ربطش

اینجا بود من ازین ب بعد میتونستم فقط با کلیک کردن از همین پنجره ب بچه های نیازمند و

بیمار کمک کنم....چون بخشی از سود حاصل از فروش کارت شارژها برای این بچه ها خرج

میشه....گاهی خدا فرصت احسانو تا خود دسک تاپ کامپیوترتم میاره....میتونی این بار قدردان باشی

 مشتری همیشگی ما باشید

با خرید از مهر شارژ ضمن اجر معنوی سهمی هرچند کوچک در شادی کودکان سرطانی و

نیازمند داشته باشید

مهر شارژ قابلیت شارژ مستقیم و همچنین شارژ شگفت انگیز برای خط های ایرانسل رو دارا

میباشد

این متن رو برای دیگران ارسال کنید تا زنجیره مهرورزی ادامه داشته باشد


www.mehrsharj.comتاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ | 13:18 | نویسنده : شیدا |
تازه فهمیدم شبهای بیابون

خعلیییییییییییییییییییی شبه

نه دقت نکردین

خیلییییییییییییییییییییییییی شبه

اصن آدم میگرخه

بوخودااااااااا
ینی ازین عکسه هم شب تره هاااتاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 21:6 | نویسنده : شیدا |
امروز یکی از روزای خوش زندگیمه


روزی ک تو تقویم دلم همیشه پابرجاستتو این روز قشنگ زمستونی


آرشم بهم حلقه داد


از امروز به بعد زندگیم رنگ تازه ای بخودش گرفته


ما ماله همیم


خدایا من و آرشمو بهم برسون


آمیییییییییییییییییییییییییین

واااااااااااای نمیدونین که

اینقد قاط زده بودم که خودم انداختم تو دلش 


اونم افتاد زمین


ولی کلی خندیدیم


عکس عاشقانهتاريخ : دوشنبه نهم دی ۱۳۹۲ | 21:4 | نویسنده : شیدا |

من یه دخترم...اگه خودمو لوس نکنم...


اگه باهات قهر نکنم...


اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم...


اگه از نظر دادنات خوشحال نشم...


اگه به خاطر تو به خودم نرسم...


اگه سر به سرت نذارم...


اگه برات گریه نکنم...اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی...


اگه بهت نگم آقامون...اگه از سرو کولت نرم بالا...


اگه برات عشوه نیام...


اگه  نگم تو فقط مال منی...


اگه ناغافل دستاتو نگیرم...


اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم...


اگه لج بازی نکنم...


اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!


تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!

خانم تو!امـــــــــــــــــــــا!!!


تو پسری


اگه برام غیرتی نشی...


اگه روم حساس نباشی...اگه باهام مهربون نباشی...


اگه بهم اخمای کوچولو نکنی...اگه دستمو محکم نگیری...


اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت...


اگه سر به سرم نذاری...


اگه قربون صدقم نری...


اگه نگرانم نشی...


اگه بهم نگی عروسک من...


اگه نگی من مهمم که میگم خوبی...اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم


و اونکارارو برات نمی کنم!


من تورو مرد میخوام!  مرد منپس بیا و مرد باش(♥)
تاريخ : یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ | 22:8 | نویسنده : شیدا |تاريخ : یکشنبه یکم دی ۱۳۹۲ | 21:1 | نویسنده : شیدا |

یلدای بی غمی داشته باشین دوستان


تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 11:23 | نویسنده : شیدا |

امسال دومین یلداست بعد از عشق من وآرش


اما حیف


مثل سال گذشته ازهم دوریم


تو این روزای پاییزی و سرد


قلبم یخ بسته از تنهایی


دلم آرشمو میخاد


ک بشینیم کنارهمو یلدامونو جشن بگیریم


خسته شدم خداجون

تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 11:19 | نویسنده : شیدا |
گیرم که یلداهم بیاید


شبی هم به درازا بکشد

برفی هم ببارد

سفره ای هم چیده شود

اناری هم باشد

و دیوان حافظی هم ...


چه یلدایی؟؟

چه برفی؟؟

چه فالی؟؟

بی تو اینجا همه شب یلداست

همه شب سرد است

همه شب فال مرا میگیرد

یاده عشق تو در دل من (!)
تاريخ : جمعه بیست و نهم آذر ۱۳۹۲ | 11:16 | نویسنده : شیدا |


تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 23:33 | نویسنده : شیدا |
توروآسون مینویسم

زیربارون مینویسمقلمو دیگه نمیخام

توروباجون مینویسمتورو قرمزمینویسم

تو {پرانتز} مینویسمجلوی اسمه قشنگت

" بی تو هرگز "  مینویسمتوروساکت مینویسم

متـفــاوت مینـویـسـمماه و پاییز و ستاره

سره راهت مینویسم

♥♥♥

تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 23:22 | نویسنده : شیدا |
  • روز مهدی
  • لینک